Số nóng: 04.62.73.00.85 (HN) - 0926.666.926 (SG)

Adapter đại (D) biến 2 pin tiểu (AA) thành một pin đại (D)

Nhà sản xuất: Bisu
Giá: 25,000 VND