Số nóng: 04.62.73.00.85 (HN) - 0926.666.926 (SG)

Adapter đại (D) cho pin tiểu (AA)

Nhà sản xuất: Bisu
Giá: 15,000 VND