Cập nhật thông tin tất cả các loại pin Eneloop trên thị trường

    ENELOOP CODING: Cập nhật tháng 5/2016 Eneloop Standard:  Thế hệ 1 : tên,mã sản phẩm và thông số: AAA: HR-4UTG 1000cycles Rated 800mAh. Min. 750mAh ….AA: HR-3UTG 1000cycles Rated 2,000mAh. Min. 1,900mAh …….C: HR-2UTG 1000cycles Rated 3,200mAh. Min. 3,000mAh …….D: HR-1UTG 1000cycles Rated 6,000mAh. Min. 5,700mAh Thế hệ 2 : tên,mã sản phẩm và thông số: AAA: HR-4UTGA 1500cycles Rated 800mAh. Min. 750mAh … Đọc tiếp Cập nhật thông tin tất cả các loại pin Eneloop trên thị trường