Pin sạc 18650 dòng xả cao Sony (xanh lá) – US18650VTC – Lion – 3.7V – 2600 mAh – 30A

Videos
Reviews